Zakon kosinusa

Zakon kosinusa, ponekad nazvan i Lambertov zakon kosinusa opisuje odnos osvijetljenosti neke površine u ovisnosti o upadnom kutu svjetla.

Zakon kosinusa na ravnoj plohiZakon kosinusa, ponekad nazvan i Lambertov zakon kosinusa opisuje odnos osvijetljenosti neke površine u ovisnosti o upadnom kutu svjetla. Iz prve je ilustracije lako uočiti da snop svjetlosti koji dolazi pod kutom od 60 stupnjeva ima pola širine snopa koji površinu osvjetljava odozgor, a to znači i da će intenzitet osvjetljenja biti upola manji jer je površina koju ta dva snopa osvjetljavaju identična. Zakon kosinusa kaže da će intenzitet svjetla koje pod kutom pada na neku površinu biti jednak umnošku kosinusa tog kuta i početnog intenziteta. Pogledajmo sada drugu ilustraciju.

Zakon kosinusa na sferiNa njoj je prikazano kako to izgleda kad svjetlost pada na dio kugle. Ako pogledate upad svjetlosti pod kutom od 85 stupnjeva jednostavno je uočiti da će u ovom slučaju samo mali dio kugle biti osvijetljen, na prvoj ilustraciji kad je površina koju osvjetljavamo ploha cijela je ploha osvijetljena. Kao što vidimo zakon kosinusa u svojoj čistoj matematičkoj formi vrijedi samo kad je površina na koju svjetlost pada dio ravnine. Zašto je to nama bitno? Sustav mjerenja svjetla svjetlomjerom koji nije ugrađen u fotografski aparat osmišljen je tako da uzima u obzir zakon kosinusa i odstupanja od njega.

Kad fotografiramo osobu svjetlo se mjeri tako da je na svjetlomjeru polukugla. Svjetlomjer tada simulira trodimenzionalni objekt i puno preciznije daje podatke o intenzitetu svjetla, uzimajući u obzir opadanja intenziteta zbog promjene upadnog kuta i oblika fotografiranog objekta (svjetlo se obično mjeri ispod brade tako da površina kalote simulira oblik ljudskog lica).

Sferni i ravni difuzor za svjetlomjerAko pak želimo fotografirati plošni objekt, na primjer sliku za potrebe nekog kataloga onda takav način mjerenja svjetla više nije precizan. U tom se slučaju kalota skine sa svjetlomjera i na njega se postavi ravna mjerna pločica, tako dobivamo očitanje koje je adekvatno obliku objekta i kod kojeg intenzitet osvjetljenja objekta prati zakon kosinusa.

Kategorija: 
Svjetlo i rasvjeta

Objavljeno: 04.09.2006.