White balance

Važna karakteristika digitalnih fotografskih aparata je mogućnost adaptacija na temperaturu svjetla

Scena osvijetljena halogenom žaruljom snimana s postavkom za dnevno svjetlo © Damir TiljakOsobe koje su ušle u svijet fotografije nakon digitalne revolucije nisu niti svjesne koliko je u nekim segmentima digitalna tehnologija pojednostavila proces fotografiranja, no istovremeno je taj isti proces i znatno kompliciraniji jer u situaciji u kojoj postoji više mogućnosti odabira potrebno je i više znanja kako bi odabrali ispravno.

Fotografija je u potpunosti ovisna o svjetlu, a svjetlo može imati gotovo beskonačan broj različitih varijacija. Jedna od karakteristika svjetla koja ima cijeli raspon mogućnosti je temperatura svjetla. Taj se pojam koristi kako bi se objasnila spektralna karakteristika svjetla, odnosno njegova prividna boja. Zašto kažemo prividna boja? Zato što nama to svjetlo izgleda manje više uvijek isto, u najvećem broju slučajeva mi niti ne primjećujemo da svjetlo ima neku boju. Naš se vidni sustav temelji na reakciji tri različita receptora za svjetlo, svaki je osjetljiv na jednu od tri osnovne boje, plavu, zelenu ili crvenu i dok god u svjetlu postoje sve tri boje mi svjetlost percipiramo kao da nema neko obojenje. Za svjetlo koje nema neki obojeni ton najčešće kažu da je bijelo svjetlo, iako to nije zaista tako, nego se misli da ako pogledamo neku bijelu površinu pod takvim svjetlom ta površina izgleda bijela.

Jedan od prvih problema koji dočeka fotografa početnika je taj što naš vidni sustav na temperaturu svjetla reagira u potpunosti drugačije nego fotografski aparat. Mi ćemo list papira vidjeti kao bijeli iako sve tri komponente svjetla (crvena, zelena i plava) nisu zastupljene u istom odnosu, no fotografski film ili čip neće tako reagirati. Čitamo li neku knjigu pod svjetlošću obične žarulje stranice na kojima se nalazi tekst vidjet ćemo kao bijele, no napravimo li fotografiju te iste knjige pod tim istim svjetlom stranice će imati narančasto-crvenu boju!

Napredniji korisnici digitalnih fotografskih aparata predvidjet će takvo neslaganje pa će na aparatu iskoristiti funkciju kontrole ravnoteže bijelog ili kako je to na aparatima napisano na engleskom white balance. Što zapravo ta funkcija radi? Ona omogućava aparatu da se prilagodi drugačijoj raspodjeli tri osnovne komponente svjetla tako što aparat uspostavlja novu ravnotežu između te tri komponente na način da bijeli papir ponovo postane bijeli. Zato se ta funkcija i zove ravnoteža bijelog ili white balance. Kad se uspostavi takva ravnoteža na bijeloj površini i sve će ostale površine na slici biti prikazane ispravnim bojama.

Prilikom snimanja s filmom u boji, za snimanje pod svjetlom obične žarulje trebalo bi koristiti poseban film koji najčešće negdje u imenu uz oznaku filma ima dodano slovo "T" koje označava da je film prilagođen takvom svjetlu. Slovo "T" dolazi od riječi tungsten - engleskog naziva za volfram - materijal od kojeg je izrađena žarna nit u žarulji. Kod korištenja filma ograničeni smo samo na dvije vrste filma, onaj za snimanje pod normalnim dnevnim svjetlom koje je standard za dobro uravnoteženo "bijelo svjetlo" i onaj za snimanje pod svjetlom obične ili halogene žarulje.

Scena u sjeni snimljena s postavkom od 6300 K © Damir TiljakSituacija je potpuno drugačija kod digitalnih fotografskih aparata, oni imaju veću mogućnost izbora, pa se tako nudi cijeli niz opcija za snimanje pri različitim temperaturama svjetla - svaka temperatura odgovara različitoj spektralnoj karakteristici svjetla, odnosno različitoj obojenosti svjetla.

Svjetlo može imati cijeli raspon temperatura, no u osnovnom izborniku pokrivene su samo najvažnije situacije, dok se za precizno podešavanje koristi opcija "Custom" pri kojoj aparat može uravnotežiti boje za bilo koju temperaturu svjetla u rasponu koji je naveden za taj model aparata.

Ta se opcija najčešće koristi tako da se objektiv usmjeri u neku bijelu površinu te se uz pomoć "Custom" funkcije aparatu da do znanja da je ta površina bijela te da treba odnose svjetla uravnotežiti tako da ona na fotografiji ispadne bijela. Na taj će se način aparat prilagoditi svjetlu, pa će sve boje na slici biti ispravno prikazane. Kod nekih aparata postoji mogućnost direktnog upisivanja temperature, a praktično svi aparati imaju i "Auto WB" funkciju. Korištenjem te funkcije aparat bi se automatski trebao podesiti na obojenje svjetlosti, no to nije uvijek tako pa je fotografiranje s tom funkcijom svojevrsna lutrija jer se može dogoditi da boje budu neispravne.

Scena u sjeni snimljena s postavkom od 3200 K © Damir TiljakKao što smo rekli na početku, digitalni fotografski aparat je izuzetan alat koji omogućava mnogo toga što nam aparati s filmom nisu nudili. Umjesto samo dvije postavke koje su omogućavale dvije vrste filma, sada imamo na tisuće mogućih postavki za prilagođavanje temperaturi svjetla, što je nevjerojatan napredak, no isto tako i nevjerojatna zbrka za neupućenog fotografa.

Kategorija: 
Digitalna fotografija

Objavljeno: 12.03.2008.