Korak ekspozicijske vrijednosti

Omjeri intenziteta svjetla mogu se prikazati koracima ekspozicijske vrijednosti

Kad imamo različitu sjajnost scene, odnosno kad nam do aparata dolaze različite količine svjetla, te omjere možemo prikazati u koracima ekspozicijske vrijednosti. Vidjeli smo da je ekspozicijska vrijednost - EV točno definirana različitim kombinacijama otvora zaslona i brzine zatvarača. Kako je pojam ekspozicijeu fotografiji vrlo proizvoljan najčešće se za određenu kombinaciju brzine zatvarača i otvora zaslona kaže da je to neka vrijednost ekspozicije, a za neku drugu kombinaciju koja propušta istu količinu svjetla da je to ekvivalentna ekspozicija. Tada te kombinacije imaju istu EV. Na primjer ova je fotografija snimljena s brzinom zatvarača od 1/60 sekunde i otvorom zaslona f/5,6:

1/60 sekunde f/5,6

druga fotografija u nizu, ova koja se nalazi ispod teksta snimljena je s brzinom zatvarača od 1/8 sekunde i otvorom zaslona f/16.

1/8 sekunde f/16

U oba slučaja fotografija je nastala s istom količinom svjetla, u fotografiji se cjelobrojni iznosi koraka ekspozicijskih vrijednosti uvijek računaju dijeleći ili množeći prethodne vrijednosti s dva. Tako smo u drugom slučaju zaslon zatvorili za 3 koraka EV, s f/5,6 na f/8, pa na f/11 i konačno na f/16. Istovremeno smo to kompenzirali smanjujući brzinu zatvarača, odnosno za 3 koraka EV smo produžili vremenski interval u kojem smo čip digitalnog fotografskog aparata izlagali svjetlosti. Početno vrijeme - jednu šezdesetinu sekunde 1/60 smo udvostručili kad smo se prebacili na 1/30, pa još jednom kad smo prešli na 1/15 i konačno treći put kad smo prešli na 1/8 - ukupno za 3 EV. Netko bi rekao da su ovo iste ekspozicije, netko da su ekvivalentne ekspozicije, a netko da su iste ekspozicijske vrijednosti. U svakom slučaju upotrijebljena je ista količina svjetla za dobivanje slike. Kako smo to napravili, na fotografskom aparatu smo pritisnuli AE-L tipku (auto exposure lock), time smo zaključali ekspozicijsku vrijednost, pa je promjena jednog od parametara, u ovom slučaju brzine zatvarača, automatski mijenjala drugi parametar (u ovom slučaju otvor zaslona) na način da ekspozicijska vrijednost ostane identična. Slika je ostala ista što se tiče količine svjetla koja ju je formirala, ali se promijenila dubinska oštrina jer je došlo do promjene otvora zaslona za 3 koraka. Ako se pomaknemo od te kombinacije na neku drugu kombinaciju koja nije ekvivalentna odnosno ne propušta istu količinu svjetla došlo je do pomaka u ekspoziciji, odnosno promijenila se ekspozicijska vrijednost. Za sljedeću smo fotografiju pričekali dovoljno kako bi dnevno svjetlo koje smo koristili za snimanje oslabilo. Sunce je zašlo za obzor, vidi se to i u gubitku topline svjetla, boje su hladnije. Kako bismo ispoštovali vrijednost ekspozicije koju je pokazao svjetlomjer trebala nam je kombinacija od 1/8 sekunde i otvora zaslona f/8.

1/8 sekunde f/8

U odnosu na gornju fotografiju (drugu u ovome nizu) zaslon je otvoren za dvije EV s f/16 na f/11 pa na f/8, dok je brzina zatvarača ostala ista 1/8 sekunde - znači da je ukupna propusnost svjetla kroz objektiv povećana za dvije ekspozicijske vrijednosti: 2 EV, odnosno za dva koraka EV. U omjerima to je 4 puta, jedan korak EV iznosi 2 puta, drugi ponovo 2 puta - ukupno 4 puta. Znači da smo za snimanje na raspolaganju imali 4 puta manje svjetla u odnosu na prve dvije fotografije. Kako se u fotografiji gotovo sve vrijednosti izražavaju u takvim omjerima, tako možemo reći da smo se i ovaj put za definiciju omjera intenziteta svjetla poslužili koracima EV.

Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 05.01.2009.