Što se dogodi na internetu u jednoj minuti

Tvrtka Intel je zbrojila i analizirala globalni internetski promet. Dobiveni rezultati daju sliku rasta interneta i dinamike korištenja određenih usluga. Tijekom 2012. web će ući u fazu u kojoj će broj mobilnih uređaja s pristupom internetu premašiti brojku od sedam milijardi – prvi će put broj računala biti veći od broja stanovnika Zemlje.

Rast internetskog prometa – Što se dogodi na internetu u jednoj minuti?

Tijekom 2012. broj mobilnih uređaja s internetskim pristupom premašit će sedam milijardi: broj računala bit će veći od broja stanovnika na Zemlji

Intel je zbrojio i analizirao globalni internetski promet. Dobiveni rezultati daju sliku rasta interneta i dinamike korištenja određenih usluga. Tijekom 2012. web će ući u fazu u kojoj će broj mobilnih uređaja s pristupom internetu (u što se ubrajaju prijenosna računala, uključujući ultrabookove, pametni telefoni, tablet-računala, čitači itd.) premašiti brojku od sedam milijardi – prvi će put u povijesti broj računala biti veći od broja stanovnika na Zemlji. U fazi "interneta stvari", koju karakterizira stvaranje količine informacija jednake onoj stvorenoj od početaka civilizacije do 2003., naglasak će sve više biti na kvaliteti korisničkog okruženja i kreativnosti korisnika, koji se više neće zadovoljavati jednostavnim "konzumiranjem" sadržaja, već će željeti sudjelovati i u njegovu stvaranju. Intelov Ultrabook uređaj je osmišljen za upravo takve korisnike.

Prema Intelovim predviđanjima, do 2015. godine broj će se mobilnih uređaja udvostručiti i dosegnuti brojku od petnaest milijardi. U prosjeku će za svakog korisnika postojati dva uređaja sa zasebnim IP adresama. Budući da će stvarni broj korisnika narasti s dvije na tri milijarde, količina internetskog prometa nastavit će se povećavati: do 2018. će se utrostručiti te će biti veća od 4,8 zetabajta godišnje. "Čak i danas svatko od nas generira otprilike jedan gigabajt podataka dnevno, a za tri godine ta će količina biti veća od četiri gigabajta, tj. otprilike jednaka količini podataka sadržanoj u dva dvosatna HD filma", slikovito je Intelov direktor za odnose s javnošću Pavel Svoboda sažeo rast internetskog prometa. Zbog takvog će porasta količina podataka koje treba pohraniti porasti za pedeset posto.

Informativni prikaz što se dogodi na internetu u jednoj minuti

Što se dogodi na internetu u jednoj minuti?
°    na globalnoj se razini prenese 639.800 GB IP podataka
°    preuzme se 47.000 aplikacija
°    unese se više od dva milijuna upita za pretraživanje na Googleu (prije godinu dana taj je broj iznosio svega 694.455)
°    pošalje se 204 milijuna poruka e-pošte (prije godinu dana svega 168 milijuna)
°    277.000 korisnika prijavi se na svoje račune na Facebooku
°    pogleda se 6 milijuna web-stranica
°    na YouTube se prenese 30 sati videozapisa te se reproducira 1,3 milijuna videozapisa
°    na Twitteru se pojavi 100.000 novih tweetova, a toj se mreži pridruži 320 novih korisnika
°    na Wikipediji se objavi šest novih članaka ili unosa
°    registrira se 1300 novih mobilnih telefona

Kategorija: 
Foto Tehnologija

Objavljeno: 01.07.2012.