Rađanje anđela u Novskoj

U četvrtak, 13. rujna 2012. u 19 sati u Galeriji Pučkog otvorenog učilišta Novska, Trg doktora Franje Tuđmana 3, 44330, Novska, biti će svečano otvorenje izložbe fotografija " Rađanje anđela".

Prema nebu © Damir Tiljak

Autor fotografija je Damir Tiljak, a radi se o tematskoj cjelini od četrdesetak fotografija kroz koju autor predstavlja stiliziran proces rađanja anđela. Na izložbi u Novskoj iz ovog će autorskog opusa biti će prikazane 23 fotografije. Odabrane fotografije, u sažetoj formi, prikazuju proces kojeg je autor podijelio na četiri tematske cjeline: u čahuri, proboj, izvan čahure i uznesenje.

Izgubljeno pero © Damir Tiljak

Više informacija o autorskom konceptu izložbe možete pronaći na: Rađanje anđela.

Nijemi vrisak © Damir Tiljak

Kategorija: 
Foto Press

Objavljeno: 13.09.2012.