Snježni tiramoli trogirski

Muzej grada Trogira organizira fotografski natječaj s temom snijeg u Trogiru i okolici

Pravilnik o tijeku i održavanju izložbe fotografija “Snježni tiramoli trogirski”

I. Opća načela

Izložba fotografija Snježni tiramoli trogirski projekt je Muzeja grada Trogira prema ideji Maje Maljković. Izložba se organizira s ciljem afirmacije amaterske fotografije u gradu Trogiru i povećanjem interesa građana za izlagačku djelatnost Muzeja. Izložba se organizira sa željom da se za buduće naraštaje ostavi svjedočanstvo o snijegu 2012. kao o neuobičajenoj padalini u našem gradu koja je svojom pojavom razveselila i mlade i stare.

II. Sudionici

Svoje fotografije za izložbu  mogu priložiti svi koji su u periodu od 03. veljače do 10. veljače 2012. fotografirali:
    1. Trogir i trogirske motive pod snijegom (bez obzira na to jesu li ili nisu građani grada Trogira)
    2. okolicu Trogira pod snijegom (Drvenik Veli, Drvenik Mali, Seget Gornji, Seget Donji, Okrug Gornji, Okrug Donji, Arbanija, Žedno, Slatine, Plano, Ljubitovica, Prapatnica…) 
Ne postoje dobna, spolna, vjerska, nacionalna ili druga ograničenja glede sudjelovanja na Izložbi.  Fotografije za Izložbu mogu priložiti i osobe koje su uključene u organizaciju Izložbe iznimno zbog toga što ona nije natjecateljskog, nego dokumentarnog karaktera.

III. Provedba

Tema fotografija je snijeg u Trogiru i okolici. Maksimalan broj poslanih fotografskih uradaka može biti pet (5).  Fotografije se šalju digitalnim putem na e-mail adresu maja.maljkovic@gmail.com s naznakom/naslovom “Za izložbu fotografija Snježni tiramoli trogirski”. Uz fotografije u rezoluciji određenoj ovim Pravilnikom, sudionik je dužan poslati osobne kontakte (ime i prezime, godinu rođenja, zanimanje, adresu te kontakt telefon/mobitel i adresu elektroničke pošte).

Rok za slanje fotografija započinje 03.ožujka 2011. i istječe 31. ožujka 2012. Fotografije poslane prije ili poslije navedenog roka neće biti uzete u razmatranje za Izložbu.
Organizatori manifestacije evidentirat će sve zaprimljene radove koji odgovaraju kriterijima propisanima ovim Pravilnikom.

IV. Kriteriji odabira fotografija za Izložbu

•    fotografije moraju biti snimljene u periodu od 03. do 10. veljače 2012.
•    poslane fotografije moraju sadržavati exif podatke.
•    na  fotografijama mora biti jasno prikazan Trogir ili trogirski motivi, odnosno mjesta iz okolice Trogira i njihovi prepoznatljivi motivi.
•    sve fotografije moraju biti snimljene isključivo fotografskim aparatom
•    fotografije koje su mutne ili koje imaju prevelik “šum” neće biti uzete u obzir za Izložbu
•    najmanja moguća rezolucija fotografija mora biti 2000px po dužoj strani fotografije.
•    fotografije mogu biti u boji ili crno-bijele, a dostavljaju se u digitalnom obliku – jpg/jpeg.
•    fotografije moraju biti poslane u datoteci koja sadrži ime i prezime autora, redni broj fotografije i naziv fotografije, u obliku: Cvita_Cvitić_1_Snježna_bajka_u_Trogiru.jpg, tj. Ime_Prezime_rednibroj_naslov.jpg

V.  Autorska prava, korištenje fotografija i odgovornost

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno za autorska prava nad fotografijama koje sudionici pošalju Organizatoru radi sudjelovanja na Izložbi.
U slučaju da sudionici Izložbe pošalju fotografije, a da nad istima nisu nositelji autorskog prava ili na drugi način zloupotrijebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost.
Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima. Organizator stječe pravo korištenja fotografija prijavljenih u okviru Izložbe u neprofitabilne svrhe i bez plaćanja naknade.
Organizator se obvezuje prilikom korištenja fotografija navoditi autora i naziv fotografije.

VI. Žiriranje

Za potrebe manifestacije bit će formiran žiri sastavljen od djelatnika Muzeja grada Trogira.
Autori fotografija odabranih žiriranjem bit će obaviješteni o izboru, te će ih se pozvati da pošalju ili dostave iste izrađene fotografije u roku od 15 dana od poslane obavijesti.
Odabrane fotografije šalju se poštanskim putem ili se dostavljaju osobno na adresu Muzej grada Trogira, Gradska vrata 4, 21220 Trogir.
Fotografije je potrebno poslati/dostaviti neopremljene, u formatu 20x30 cm. Pri izboru radova žiri će se rukovoditi primarno tehničkim kriterijima navedenima u ovom Pravilniku (točka IV.), a potom i kreativnošću, umjetničkom i dokumentarnom vrijednošću pojedine fotografije.
   
VII. Izložba radova

Fotografije odabrane žiriranjem opisanim u točki VI.  bit će izložene u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira u trajanju od 02. svibnja do 10. svibnja 2012.

VIII. Povrat izloženih radova

Izloženi radovi bit će vraćeni autorima dogovornim putem između Organizatora i autora. Ukoliko autori žele, mogu svoje fotografije pokloniti Muzeju grada Trogira.

IX. Prijelazne i završne odredbe

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na facebook stranici Muzeja grada Trogira, na interentskoj stranici trogirportal.info te oglasnoj ploči Muzeja grada Trogira.

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 08.03.2012.