Kongo očima Kongoanaca

Rijeka, Galerija Principij; Osijek, Francuska alijansa

Tijekom Dana Frankofonije u Narodnom sveučilištu Dubrava u Zagrebu, od 19. do 24. ožujka gostovala je foto-izložba „Kongo očima Kongoanaca“ iz Belgije. Izložba je rezultat socio-kulturnog projekta Kulturnog centra La Venerie i Udruge Ti Suka iz Bruxellesa koji je realiziran krajem 90-tih te 2006 i 2007. godine u Kongu.

Ovom izložbom, po prvi puta kao autori dokumentarističkih fotografija predstavljaju se fotografi iz Konga, do tada nepoznati u fotografskom svijetu. Izložba je bila predstavljena 2007. godine u Bruxellesu, a ovo Hrvatsko izdanje njezino je drugo predstavljanje u Europi. Tijekom Dana Frankofonije 2012. u Hrvatskoj, izložba će biti postavljana u Narodnom sveučilištu Dubrava u Zagrebu (od 19. do 24. 3.); u organizaciji Francuske alijanse Rijeka u Foto klubu u Rijeci, Galerija Principij, Pod voltun 4 (od 26. 3. do 1. 4.); te u Francuskoj alijansi u Osijeku, Europske avenije 4 (od 16. do 23 4.).

Izložba predstavlja izbor fotografija iz svakodnevnog života u Kongu (od gradova na sjeveru i jugu, istoku i zapadu Konga – Kinshasa, Lubumbashi, Kinsangi i Kivu) te je popraćena bogatim katalogom.

Ova izložba je podržana od strane Wallonie-Bruxelles International i organizirana je na temelju Sporazuma Wallonie-Bruxelles s Republikom Hrvatskom te je znak dobrodošlice Hrvatskoj, koja će 1. srpnja 2013. postati 28. članica Europske unije.

Projekt YAMBI rezultat je dviju inicijativa. U prvom redu to je suradnja Frankofonske zajednice Belgije i afričkih zemalja partnera u sklopu koje se organiziraju gostovanja afričkih umjetnika s ciljem predstavljanja novog lica suvremenih kulturnih bogatstava pojedinih afričkih zemalja. Tako je 1997. godine predstavljen Senegal, 1999. Burkina Faso, a 2004. Benin.
Projekt je isto tako rezultat suradnje započete u Kongu prije gotovo dvadeset godina posredstvom Centra Wallonie-Bruxelles u Kinshasi koji ustraje u svojoj želji da omogući nove susrete, sruši tabue i stvori partnerstva i zajedničke projekte čije djelovanje nije omeđeno granicama stvorenim poviješću.

U razdoblju od 15. rujna do 30. studenog 2007., 150 umjetnika iz Konga gostovalo je u Bruxellesu i diljem Valonije, ali i u Parizu, Limogesu i Antverpenu, kako bi posvjedočilo o vitalnosti i kreativnosti suvremenog Konga. Tijekom dva mjeseca trajanja projekta, 117 organizatora upriličilo je 322 kulturne manifestacije.

O izložbi «Kongo očima Kongoanaca»

Od dokumentarističke reportaže do ekspresionističke fotografije, od Kinshase do Lubumbashija preko Kisanganija i Kivua… rad na ovom projektu započeo je u suradnji s KIN PRESSION iz Kinshase pred samo deset godina. Promjenjivo gospodarsko i političko stanje u zemlji tijekom tog razdoblja uvjetovalo je uspone i padove u odvijanju projekta. Cilj je predstaviti izložbu reportažnih fotografija međunarodnog značaja, a čiji su autori domaći fotografi.

Tijekom tri radionice realizirane u razdoblju od travnja 2006. do veljače 2007., fotografski aparat je polako, ali sigurno počeo okidati. I konačno, sedam izložbi bilo je predstavljeno tijekom projekta YAMBI 2007., a u Rijeku u okviru "Dana frankofonije 2012." dolazi izbor 50 najistaknutijih fotografija koje će predstaviti g. Michel Gelinne fotograf i inicijator projekta.
Organizatori: Centre Culturel La Venerie, Ti Suka (Bruxelles) i Narodno svučilište Dubrava uz potporu WBI.

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 25.03.2012.