Vau.MAIL

Vau.hr svojim korisnicima omogućava pohranjivanje fotografija slanjem e-maila

Web servis Vau.hr pokrenuo je novu uslugu Vau.MAIL. Tom uslugom Vau.hr omogućava svim svojim korisnicima da svoje fotografije pohrane u Vau.hr album jednostavnim slanjem e-maila.

Jedino što korisnik treba napraviti je poslati mail koji u privitku sadrži fotografije u JPG formatu na e-mail adresu snimi@vau.hr čime će se one automatski pohraniti u album
Moj e-mail unutar njegovog Vau.hr korisničkog računa. Na ovaj se način fotografije mogu pohranjivati samo ukoliko se mail šalje s adrese kojom se korisnik i inače prijavljuje za rad s Vau.hr.

Voditelj marketinga tvrtke Vau.hr, Valentin Besednik izjavio je: „Ovom uslugom omogućili smo našim korisnicima još jedan jednostavan način pohranjivanja fotografija. Time smo napravili još jedan dodatni korak u približavanju našim korisnicima i pojednostavljivanju rada s Vau.hr servisom. Svi znamo da se elektronička pošta često koristi za dijeljenje fotografija među ljudima. Naši će korisnici jednostavnim prosljeđivanjem primljene pošte koja sadrži fotografije u JPG formatu na adresu snimi@vau.hr iste s lakoćom pohraniti unutar svog Vau.hr korisničkog računa.“

Tim povodom direktor Vau.hr, Kristian Morović izjavio je: „U tri mjeseca rada privukli smo 3.000 korisnika, što je i više od planiranog. Osim toga, osvojili smo nagradu kao najbolja internetska stranica u kategoriji Internet prodaje na nacionalnom Internet natječaju VIDI WEB TOP 100 te smo uvršteni u TOP 10 HR WEB časopisa BUG. Sve to nas motivira za daljnji razvoj usluga jer smo dobili potvrdu i priznanje kvalitete našeg rada kako od strane korisnika tako i od struke. Vau.MAIL prva je nova usluga koju smo odlučili predstaviti u ovoj godini, a u pripremi je još nekoliko inovativnih usluga koje ćemo uvesti uskoro.“

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 13.01.2006.