Tošo Dabac - Istarski dnevnik

Izložba u organizaciji Muzeja suvremene umjetnosti, Arhiva Tošo Dabac i novigradskog Muzeja Lapidarium

Brijuni © Tošo DabacPovodom Međunarodnog dana muzeja, otvoriti će se 18. svibnja, u Muzeju Lapidarium, u Novigradu izložba fotografija: Tošo Dabac - Istarski dnevnik.

Izložba čiji koncept potpisuju Jerica Ziherl, kustosica i ravnateljica Muzeja Lapidarium iz Novigrada i Marina Benažić, kustosica Arhiva
Tošo Dabac temelji se na Istarskom dnevniku , izvornom rukopisu Toše Dabca iz 1946. godine.

Izložba će predstaviti trideset i četiri fotografije s istarskim motivima, nastalih u različitim vremenskim periodima od kojih „većina „prati“
dnevničke zapise ili su, poput fotografija brijunskog i etnografskog ciklusa nastalih pedesetih godina prošlog stoljeća, svojevrstan
panoramski presjek načinjen selekcijom bogate fotografske građe nastale na relaciji susreta Toše Dabca i Istre“ – zapisala je Marina
Benažić u predgovoru kataloga izložbe. K tomu, budući da su Dabčevi „dnevnički zapisi“ gotovo nepoznati i neobjavljeni, a dragocjeniji
su od, isključivo, materijalnog izvora o određenom vremenu, kustosice su ih odlučile objaviti u originalnoj formi.

„…Uostalom, znano je da je Dabac u svom radu bio vezan isključivo za hrvatski (jugoslavenski) prostor, a ta se ljubav, koju možemo definirati
kao ljubav prema kulturi slike toga prostora izražena tehnikom fotografije, odrazila u cijelom njegovu opusu. A te fotografije ne
pripadaju vremensko-prostornim okvirima jer su one, parafrazirajući Želimira Košćevića, univerzalne, ponajprije zbog svoje ljudskosti i
topline. To možemo reći i za istarske fotografije iz 1946. Nažalost, kako smo spomenuli, vrlo ih je malo sačuvanih. Stoga smo za potrebe izložbe
izabrali 60-tak fotografija koje smo pronašli u Arhivu TD, a vremenski i tematski su bliske Istarskome dnevniku. Od toga petnaest odgovaraju
brojevima Dnevnika pa su i nazivi navedeni kako ih je Dabac pisao.“
Jerica Ziherl, iz predgovora katalogu izložbe

Izložba je otvorena do 29. lipnja 2008.

Izložbu prati ilustrirani dvojezični katalog (prijevod na talijanski jezik) s predgovorom Jerice Ziherl i Marine Benažić i reprintom dnevničkog
zapisa Toše Dabca po Istri.

Negative Toše Dabca obradio je Boris Cvjetanović, a grafičko oblikovanje kataloga potpisuje Đanino Božić.

Izložbu su financijski podržali Ministarstvo kulture RH, Istarska županija i Grad Novigrad.

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 18.05.2008.