Stvaranje fotografskih cjelina

U predavaoni Fotokluba Zagreb gostuje istaknuti fotograf Marko Vrdoljak

U utorak 01.02. u predavaoni Fotokluba Zagreb gostuje istaknuti fotograf Marko Vrdoljak koji će održati predavanje pod nazivom: Stvaranje fotografskih cjelina. Predavanje počinje u 19 sati.

Brijuni © Marko Vrdoljak

Kao primjer biti će obrađeno stvaranje cjeline za građu Fotomonografije "Amazing Croatia". Gospodin Vrdoljak obradit će 10 važnih točaka u konceptu stvaranja fotografskih cjelina:

1. Definicija ciljeva snimanja
2. Definicija načina prikaza definiranih ciljeva snimanja
3. Definicija termina snimanja
4. Istražiti dostupnost ciljeva snimanja
5. Definicija načina snimanja i organizacija
6. Vađenje potrebnih dozvola
7. Organizacija prijevoza za određena snimanja
8. Prilagođavanje opreme pojedinim snimanjima
9. Pohrana materijala
10. Odabir reprezentativnog materijala

Crkva Sv. MArka © Marko Vrdoljak

Marko Vrdoljak, rođen je u Zagrebu 1973.g. Vlasnik je tvrtke Five Stars Ltd. iz Zagreba, gdje je urednik i koordinator mnogih publikacija i projekata kojima već gotovo deset godina radi na promociji Hrvatskih ljepota u nas i svijetu, obraćajući se posebice diplomatskom zboru te surađujući s mnogim ministarstvima, uredima vlade, ambasadama i kulturnim institutima.

Risnjak © Marko Vrdoljak

Vrdoljakova fotografija «Ovčji raj» snimljena u Lici, odabrana je za naslovnicu 50-og jubilarnog broja DigitalFoto Magazina, kao prva naslovnica sa djelom hrvatskog fotografa, a uz objavljene fotomonografije Zagrebačke županije i Nacionalnog Parka Brijuni, trenutno radi i na fotomonografiji "Nevjerojatna Hrvatska", fotomonografiji grada Rijeke, Nacionalnog Parka Risnjak i Nerezina na otoku Lošinju.

Zagrebačka Županija © Marko Vrdoljak

Veliko priznanje za svoj fotografski rad Vrdoljak je dobio i potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija o realizaciji dvije izložbe "Nevjerojatna Hrvatska", sačinjene od 86 fotografija svih dijelova Hrvatske, a kojom se predstavljaju ljepote naše domovine u svijetu. Svoje je radove do sada predstavio na izložbama u Hrvatskoj, ali i Los Angelesu, Rimu, Milanu, Trstu, Litvi, Varšavi...

Predavanje je otvoreno za javnost.

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 31.01.2011.