Natječaj za sportsku fotografiju

U svrhu promicanja sporta i sportske fotografije Zajednica sportova Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj

za fotografiju na temu:

„Sport u Primorsko-goranskoj županiji - 2009“

Pravila natječaja:

· Pravo sudjelovanja na natječaju imaju amaterski i profesionalni fotografi.

· Fotografije moraju biti snimljene u 2009. g. na sportskim borilištima Primorko-goranske županije ili na drugom mjestu ako se radi o sportašima koji su članovi sportskih udruga registriranih u Primorsko-goranskoj županiji.

· Sudionici mogu dostaviti najviše 9 fotografija (najviše 3 fotografije iz istog sporta).

· Fotografije se dostavljaju u digitalnom obliku na CD-u i moraju biti u JPG formatu veličine 30 x 40 cm ili 30 X 45 cm te rezolucije 300 dpi.

· Uz fotografije treba priložiti i ispunjenu prijavnicu (preuzima se u prostorijama Zajednice sportova PGŽ ili na web stranicama Zajednice: www.sport-pgz.hr).

· Rok za primanje radova je 24.12.2009.

· Pristigle radove ocjenjuje komisija sastavljena od predstavnika Zajednice sportova PGŽ, Primorsko-goranske županije, Foto kluba Rijeka, Foto Kurtija i sponzora.

· Autori triju najboljih fotografija po sudu komisije biti će novčano nagrađeni i to:
1. nagrada – 4.000,00 kn
2. nagrada – 3.000,00 kn
3. nagrada – 2.000,00 kn

· Zajednica sportova PGŽ nema obvezu vraćanja materijala i zadržava pravo njihove objave u ediciji vezanoj za temu natječaja, te u svrhu propagandnih aktivnosti vezanih uz natječaj i ediciju (npr. izložba radova) kao i objavu fotografija u Sportskom godišnjaku i na web stranicama Zajednice bez naknadnog odobrenja autora i bez plaćanja naknade.

· Autori jamče da je fotografija predložena za natječaj originalna, da je njihovo autorsko djelo i da do sada nije objavljivana u tiskanom mediju.

· Autori se obvezuju da fotografije objavljene u ediciji neće biti objavljene u bilo kojem drugom tiskanom mediju ili na Internetu. Fotografija ne smije biti opterećena zahtjevima trećih osoba, te prava ne smiju biti prenesena niti u cijelosti niti djelomično na treće osobe.

· Zajednica sportova PGŽ ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe fotografija od strane sudionika natječaja, a poslanih na natječaj kao autorske fotografije.

· Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja što potvrđuju potpisom na prijavnici za Natječaj.

· Zajednica sportova PGŽ organizirati će izložbu najuspiješnijih radova.

· Rezultati natječaja te lokacija i datum otvaranja izložbe biti će u siječnju 2010. g. na web stranici www.sport-pgz.hr, a autori nagrađenih fotografija direktno obaviješteni.

Materijali se šalju poštom ili osobnom dostavom na adresu:

Zajednica sportova PGŽ
Verdijeva 11/3
51000 Rijeka
S naznakom: Foto-natječaj 2009

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 11.10.2009.