Mlada američka fotografija

Izložba studenata diplomskog studija fotografije sa Rochester Institute Of Technology, USA

Galerija Prsten, Dom HDLU, Trg žrtava fašizma bb 3.06-15.06. 2008.

Rochester, smješten na sjeveru države New York, grad je s dugom tradicijom fotografije u kojem je sjedište Kodaka i u kojem se nalazi George Eastman House, International Museum of Photography and Film - jedan od najznačajnijih muzeja fotografije i filma na svijetu. .

Rochester Institute of Technology ugledno je američko sveučilište u sklopu kojeg se nalazi i The School of Photographic Arts and Sciences. Njihov dodiplomski i diplomski studij fotografije među najboljima su u SAD-u.

Na izložbi u Galeriji Prsten, predstavlja se 25 studenata sa 60-tak fotografija.

Profesor Dan Larkin napisao je u predgovoru:

"Diplomski (magistarski) program fotografije napredan je studij tradicionalne i digitalne fotografije koja uključuje nove medije. Ovaj program naglašava široko poimanje stvaranja slika kao oblika umjetnosti, s ciljem da potiče i potpomaže umjetničku individualnost svakog studenta kroz zahtjevno proučavanje prakse, kritike, i estetike. Za pravog studenta RIT pruža savršeno okružje koegzistencije umjetnosti i znanosti. Jedno od najvažnijih i najtajanstvenijih otkrića do kojeg svi studenti dođu je pronalazak istine u njima samima kroz medij. Zadatak je, ali i užitak, ponuditi im savjet iako je ponekad lakše stati u stranu i maknuti im se s puta.

Rad diplomskih studenata s RIT-a nema nikakav poseban stil. Naši studenti ne oponašaju svoje nastavnike niti njihovim radom dominira poseban žanr ili škola misli. Kao što ćete vidjeti na ovdje predstavljenim fotografijama, radovi variraju od visokog koncepta s aurom koja tjera na iščitavanje umjetnikove izjave do jedinstveno osobne vizije unesene u čisti užitak promatranja svijeta oko nas. "

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 02.06.2008.