Kako nas ribe vide - u Zagrebu

Nakon Siska ova izložba biti će prezentirana i u Zagrebu

Izložba podvodne fotografije autora Miroslava Arbutina - Arbe, pod naslovom Kako nas ribe vide, održat će se 02.09.2010.g. u knjižnici Marija Jurić Zagorka, Krvavi most 2, Zagreb, sa početkom u 19 sati.

Projekat podvodnih fotografija pod naslovom Kako nas ribe vide? započet je 2008. g. iz samo jednog razloga, a to je prikazati Sisak kao mnogo čistiji grad, a ne sinonimom za najzagađeniji grad u Hrvatskoj kako su ga prezentireli mediji.

© Miroslava Arbutina - Arbe

Kupa je samo jedan primjer zbog kojeg kad se dođe u Sisak prvo što se zapazi je zelenilo grada. U začetku bio je zamišljen kao trilogija koja bi sačinjavala podvodne portrete siščana, akt i podriječje Kupe sa detaljima objekata koji se nalaze uz nju. Odustalo se od ideje da to bude jedna izložba zbog mnogo materijala fotografiranog u dvije godine, tako da će projekt biti podijeljen na tri izložbe koji će u 2010. g. još biti i nadopunjene.

Iako ovakav način fotografiranja nije baš čest, Arbutina ističe da je ovdje najvažnije što su na fotografijama siščani, njegovi prijatelji i što je sve rađeno u rijeci Kupi. Uz nadopunu fotografijama koje će biti fotografirane ovo ljeto krajnji cilj je izdati knjigu Kako nas ribe vide? koja bi skupila u cijelinu sva tri opusa.

Avantura se nastavlja!

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 01.09.2010.