Galerija Photon

Otvorenje novih prostorija galerije Photon u Ljubljani

© Vanja BučanOdprtje novih prostorov galerije Photon – Centra za sodobno fotografijo!

Vljudno vabljeni na otvoritev novih prostorov galerije Photon v petek, 4. decembra ob 19. uri – na Križevniško ulico 10!

Nove prostore galerije Photon bomo odprli s samostojno razstavo Fools and Follies Vanje Bučan.

Opening of new space of Photon Gallery - Center for Contemporary Photography!

Kindly invited to the opening of the new space of Photon Gallery, located on Križevniška 10 in Ljubljana and solo exhibition of Vanja Bučan Fools and Follies on Friday, December 4, at 7 p.m.!

Musical performance: Nika Perunović (vokal, ex Patetico) in Marko Zaletelj (kitara)

Vanja Bučan: Fools and Follies

Vanja Bučan je predstavnica novega vala v polju sodobne avtorske fotografije, njena kariera pa je izrazito usmerjena v mednarodni prostor. Trenutno zaključuje študij na Akademiji lepih umetnosti v Haagu, obenem pa kontinuirano ustvarja zaključene fotografske cikluse. V galeriji Photon bo premierno predstavljen fotografski in video projekt Fools and Follies, nakazujoč nadaljevanje in nadgradnjo dosedanjih tendenc v njenem ustvarjanju, ki stoji na presečišču dokumentarne in formalno dodelane umetniške fotografije. Vanja Bučan je do sedaj nase opozorila s projektom Drugo nadstropje (prejela prvo nagrado na natečaju za Fotografijo leta), na skupinskih razstavah Photonic Moments in Luminatic - nova slovenska fotografija pa je bila udeležena z izborom iz serije Rebecca's Daydream.

A representative of a new wave in the field of contemporary art photography, Vanja Bučan's career is distinctively internationally oriented. At the moment, she is finishing her studies at the Academy of Fine Arts in Haag, and at the same time continuously produces complete photographic series. The Photon Gallery will host a premiere of her Fools and Follies photographic and video project, illustrative of continuation as well as upgrade of former tendencies in her creative endeavours at the crossroads of documentary and formally perfected art photography. Thus far, Vanja Bučan drew attention with her Second Floor project (first price at the Photography of the Year competition), and participated at group exhibitions Photonic Moments and Luminatic – new Slovenian photography with the selection of the Rebecca's Daydream series.

© Vanja BučanRazstava odprta: od 7. decembra 2009 do 8. januarja 2010
Urnik: ponedeljek - petek, 11.00 - 19.00

Exhibition open: from 7 December 2009 to 8 January 2010
Opening time: Monday - Friday, 11am - 7pm

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 03.12.2009.