Fotoklub Zagreb dobio Povelju Republike Hrvatske

Za osobiti doprinos u promociji hrvatske kulture, a u prigodi 100 godina organizacije međunarodne izložbe Zagreb salon

Odluka je objavljena u narodnim Novinama br. 82.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se dodjeljuje

POVELJA REPUBLIKE HRVATSKE

FOTOKLUBU ZAGREB

za osobiti doprinos u promociji hrvatske kulture, a u prigodi 100 godina organizacije međunarodne izložbe »Zagreb salon«.

Klasa: 061-01/10-01/03
Urbroj: 71-05-04/1-10-01
Zagreb, 1. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 29.07.2010.