3* KOSCHUCH + Dynamic

U Fotoklubu Zagreb izlažu gosti iz Austrije

3* KOSCHUCH
(Ernst Koschuch, stariji, Louise Koschuch, Ernst Koschuch, mlađi)
+
Fuzzi FEIRNKORN, Manfred LACH, Gerhard STEINWENDER
Dynamic PHOTO ART & PERFORMANCE
(Graz, Austrija)

Galerija Fotokluba Zagreb, Ilica 29/III., Zagreb od 2. do 15. prosinca 2008.

Otvorenje u utorak 2. prosinca u galeriji Fotokluba Zagreb, Ilica 29/3 Zagreb u 19 sati.

Dynamic PHOTO ART & PERFORMANCE

Ovom izložbom članova umjetničke udruge Dynamic Photo Art & Performance u izložbenom prostoru Fotokluba Zagreb, nastavlja se duga tradicija dobrih i sadržajnih odnosa dvaju klubova. Suradnja je započela prije trideset godina, od djelovanja Fotoforuma 70-ih godina prošlog stoljeća i traje do danas.

Na izložbi je izloženo je 60 fotografija podijeljenih u dvije skupine: izložba fotografija obitelji Koschuch: Ernsta starijeg, Louise i Ernsta mlađeg, pod nazivom - 3* Koschuch te još trojice članova udruge Dynamic Photo Art & Performance: Manfreda Lacha, Fuzzia Feirnkorna Gerharda Steinwendera.

Dynamic Photo Art & Performance utemeljen je 1981. godine. Pored brojnih klupskih izložbi organizirali su mnoge međunarodne izložbe u Austriji i izvan njezinih granica. Među njima najznačajnije su izložbe Europa 1993., usporedna izložba gradova Graza i Görza i izložba Fotoforum, autora iz Italije, Hrvatske i Austrije, priređene 1994. godine. Slijede izložbe Pogledi vremena 1997. godine i izložbe na temu Ples u WIFI i Partner, 1999. godine.

Dynamic je okupljalište eminentnih fotografa iz cijeloga svijeta, mjesto gdje se nalaze svi poklonici foto-umjetnosti. Fotoklub Zagreb i njegovi članovi sudjelovali su na više izložbi u organizaciji Dynamica, a posebno su zapaženi ciklusi od šest uzastopnih samostalnih izložbi članova Fotokluba Zagreb priređenih 2002., 2005. i 2007. godine u galerijama Graza.

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA - 3* KOSCHUCH

Obitelj Koschuch, Ernst, Louise i Ernst mlađi zajednički izlažu od 1991. godine pod nazivom 3*Koschuch.

U galeriji Fotokluba Zagreb su već su izlagali 2002. godine na samostalnoj izložbi obitelji Koschuch i 2007. godine u na izložbi sa drugim članova Dynamica.

3*Koschuch s pravom možemo nazvati trilogijom. Mada su autori po odabiru motiva, tehnici i senzibilitetu različiti, vrlo je čvrsta poveznica među njima. Ne bi bio potpunog doživljaja i ne bi ove fotografske slike mogle pobuditi tako kompleksan suodnos s gledateljima, ako bi se izostavila bilo koji od ova tri autora.

Louise KOSCHUSH

Louisei Koschuch (Graz, 1938.) fotoaparat je postao nerazdvojnim suputnikom od trenutka kad je upoznala svog supruga Ernsta. U početku bavljenja fotografijom zanimala se uglavnom za krajobraze tražeći prirodne ljepote u svojem okružju i na putovanjima. Potom slijedi duga lista motiva iz kojih se izdvajaju aktovi, portreti i arhitektura. Uz strogog i predanog učitelja, supruga Ernsta, stvara svoj osebujni i prepoznatljiv stil.

Stil, međutim, nije izoštreno oko i senzibilizirana duša. Stil određuje osobni odnos kojim Louise uočava prizore i detalje. To je očito u njezinim fotografijama sa sociološko–dokumentarnim motivima dojmljivih poruka. Za nju je fotografska slika snažno informativno, emotivno, ujedno i dokumentarno svjedočenje. Na taj način Luisa ukazuje da je medij fotografije nadišao svoja isključivo dokumentarna svojstva obogaćivanjem naše vizualne senzibilnosti.

Držimo da je fotografska slika dobra samo onda kada je motiv sam po sebi zanimljiv, a kompozicija i tehnika savršeni. Luise Koschuch izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, najviše u inozemstvu. Na ovoj izložbi se predstavlja sa 12 fotografija krajolika iz ciklusa Campo Imperatore.

Ernst KOSCHUCH, stariji

Ernst Koschuch (1926. - 2005.) u Grazu je kao četranestgodišnjak počeo plodnu i umjetničkim dometima bogatu fotografsku djelatnost. Posjećivao je predavanja i fotografske radionice, usavršavavši se u tehnici. Formiran na iznimnoj tradiciji austrijske i europske fotografije 20. stoljeća, Koschuch je vrlo rano, od prve polovice šezdesetih godina prošlog stoljeća, razvio svoj osebujni stil subjektivno orijentiranog fotografskog stvaraoca.

Utemeljitelj je fotografskog umjetničkog društva Dynamic Photo Art & Performance (1981.) i učitelj mnogim naraštajima njegovih članova. Zapravo, osnivanjem Dynamica počinje uspon fotografske umjetnosti u Grazu. Kao vrlo plodan autor Koschuch je sudjelovao na više od 300 skupnih međunarodnih izložbi fotografija. Mnoga su mu djela bila nagrađivana i pohvaljivana. Priredio je 25 samostalnih i 38 skupnih izložbi s ostalim članovima obitelji Koschuch.

Najviše ga je zaokupljala crno-bijela fotografija, kojom se proslavio gdje je god izlagao. Interes mu je bio zaista širok: od aktova, prirode, portreta, foto-žurnalizma, a posebno su mu omiljeni snimanje aktova i grafički motivi. Pri fotografiranju iznimnu pozornost je posvećivao kompoziciji slike, čiji smisao nije uvijek bio tako jednostavan, ali uvijek jasna cilja: da pouči, razonodi, ili pak da uznemiri gledatelja. Na ovoj se izložbi predstavlja sa 14 crno-bijelih fotografija iz ciklusa Graphics of Winter.

Ernst KOSCHUCH, mlađi

Ernst Koschuch, mlađi (Graz, 1972.) po uzoru na roditelje svoj je život od rane mladosti posvetio fotografiji i radu u fotografskom društvu. Poučen od oca, ali i gradeći svoje znanje, vještine i iskustva, nastavlja očevu aktivnost, pa tako danas uspješno vodi Dynamic. Kao i većina mladih fotografa Koschuch, mlađi, nije se usredotočio samo na jedan umjetnički pravac, odnosno na jednu određenu temu. Opus mu je širok i bogat. Težište mu je na dokumentarnoj i konceptualnoj fotografiji. Bez obzira u kakvom se okružju zadesi snimajući, emotivni žar njegove dokumentarne fotografije redovito se vraća čovjeku.

Po uzoru na svoju majku on kritički promatra ekonomske, političke, društvene i kulturne promjene što ih donosi globalizacija u sferi politike i ekonomije. U projektima se sustavno bavi jednim od ključnih problema suvremene umjetnosti: kritičkim promišljanjem složenih odnosa i posljedica postindustrijskog procesa. U tom svjetlu Koscuh proučava dokumentarnu fotografiju i njezinu ulogu u umjetnosti i suvremenom društvu.

Projekt Kemija boje, kojim se na ovoj izložbi predstavlja sa 12 fotografija, bavi se metaforičkom prisutnošću zagađenih vodnih površina u današnjem općem društvenom životu te mehanizmima kojima kapitalistički sustavi na globalnoj razini utječu na lokalne zajednice. Te fotografije Koschuch, mlađi, objašnjava jednostavnim i često izgovorenim riječima: Cijeli je život kemija.

IZLOŽBA ČLANOVA
DYNAMIC PHOTO ART & PERFORMANCE

Fuzzi FEIRNKORN

Fuzzi Feirnkorn (1958.) žvi i radi u Grazu. Po zvanju i zanimanju je liječnik. Fotografija je postala njegovom najvećom strasti. Samouki je i slobodni fotograf s visokim profesionalnim stavovima, no bez komercijalne pozadine. Član Dynamica iz Graza postao je 1983. godine. Na ovoj izložbi se predstavlja s deset crno-bijelih fotografija iz svoje kolekcije aktova iz ciklusa Tajna erotske inteligencije. Objektiv Feirnkornovog aparata otkriva nove tonove sugestivnog izraza, beskrajne varijacije na ljepotu golog ženskog tijela i njegove detalje. Akt za njega nije samo sredstvo izražavanja, on u njemu prije svega nalazi ljepotu i bogatsvo likovnih odnosa. Većina fotografija nastala je tijekom dugogodišnjeg sudjelovanja na radionicama u Ljetnoj školi akademije Hortus Niger.

U svome se radu zalaže da fotografska slika nosi takva likovna obilježja koja su nezamisljiva u bilo kojoj drugoj likovnoj disciplini. Uvriježeno je mišljenje da je tehničar u punom fotografskom smislu te riječi. Zato ga mnogi uspoređuju s Edwardom Westonom, čije slike, kao što je poznato, blistaju savršenom tehničkom izradom i bogatstvom tonova.
Fuzzi Feirnkorn ima veoma lijepo dizajniranu web stranicu, koju je vrijedno pogledati: www.feirnkorn.at

Manfred LACH

Fotograf i fotodizajner Manfred Lach (1955.) živi i radi u Grazu. Jedan je od utemeljitelja i uspješnih autora Dynamica. Raspon njegovih interesa kreće se od portretne i grupne fotografije, preko arhitekture do raznih događaja koje bilježi na putovanjima. Njegove fotografske slike građene su od pažljivo komponiranih elemenata. Zapravo, snima gotovo sve što mu se nađe pred kamerom. Ipak težište njegova umjetničkog zanimanja su erotske fotografije. Iz njegovih aktova i erotskih fotografija zrači neposrednost, neusiljenost stavova i ležernost portretiranih osoba.
Lach je zanimljiv fotograf i urbanih pejzaža koji nudi svoj kreativni prilog boljem i dubljem razumijevanju fizionomije i promišljanja nekog urbanog središta. Na brojnim putovanjima stvorio je bogati putni dokumentarni, lirski obojen opus, iz kojeg je za ovu izložbu izdvojio devet fotografija snimljenih u New Yorku i Amsterdamu. Bez obzira na poneku atraktivnu „fotogeničnost“ zbilje njih percepcipiramo i doživljavamo ipak na intelektualnoj, duhovnoj razini.
U svijetu profesionalne fotografije i dizajna vrijede stroga pravila. Cilj je pridobiti naručitelja i prodati mu proizvod. Kada su sjedinjene tri značajne osobine, koje posjeduje Lach - fotografa, dizajnera i umjetnika - onda uspjeh ne izostaje. On je jednako uspješan na području profesionalne i amaterske fotografije. Izlagao je na brojnim izložbama u Austriji i izvan nje.

Gerhard STEINWENDER

Gerhard Steinwender (1959.) intenzivno se bavi fotografijom od 1983., kad se učlanjuje u Dynamic Photo Art & Performance. Motivi su mu višestruki: voli fotografirati pejzaže, arhitekturu, reportaže, ljude, a posebice djecu. Pretežno se bavi crno-bijelom tehnikom. Skladnom reprodukcijom pojedinih sivih tonova želi ostvariti i izraziti prostor i dubinu. Njegove fotografije u boji posebno ističu stvaralački element kojim, kroz jako izražene boje, naglašava i izdvaja pojedine motive, a sličnim bojama stvara lirski ugođaj. Objektivnost njegovih fotografija daje im snagu uvjerljivosti: one osvajaju naše povjerenje.

Zahvaljujući univerzalnom jeziku fotografije ovom izložbom zagrebačka publika može podijeliti izazov izloženih fotografskih slika s iskustvom gledatelja iz više europskih zemalja u kojima su Dynamic i 3*Koschuch izlagali.

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 02.12.2008.